WATERADERS, AARDSTRALING EN ELECTRO SMOG

WATERADERS, AARDSTRALING EN ELECTRO SMOG

Ik heb een scriptie gemaakt over wateraders, aardstraling en electro smog. Misschien vind je het interessant om te lezen. Groet Bernadette

‘HET ZIT TUSSEN JE OREN’

Stralings belasting is tegenwoordig een veel voorkomend onderwerp en word gelukkig niet meer zo van tafel geveegd zoals vele jaren geleden wel het geval was.
Er zijn inmiddels al een aantal artsen en instanties die mensen doorverwijzen naar het alternatieve geneeswijze
De EEN therapie belicht een klein stukje van de geopathie en de mogelijke gevolgen.
Het fijne van de EEN therapie is dat er door de EEN energetica de trilling in de mensen kan veranderen evenals het DNA, zodat het kan bijdragen aan een beter herstel proces en een bewust wordings proces. Hierbij kan de mens weer terug gebracht worden in zijn blauwdruk.
In deze scriptie tracht ik de volgende vragen te beantwoorden:
– welke stralingen zijn er zoal
– negatieve en positieve straling
– wat is straling en wat betekend dat voor onze gezondheid
– van 4 G naar 5G netwerk
– wat kun je zelf aan straling doen
– welke producten zijn daarvoor op de markt
– straling een “sluipmoordenaar”

met deze scriptie hoop ik ook andere mensen te kunnen bereiken en inzicht te geven dat niet alles tussen de “oren” hoeft te zitten.
Door de jaren heen heb ik veel onderzoeken gedaan en probeer de juiste oplossingen te vinden voor ieder individu wat vaak een hele opgave is.

WAAR KOMT STRALING VANDAAN ?

In dit hoofdstuk zal ik de volgende onderwerpen behandelen:
– energielijnen
– water aders aardstralen
– kosmische straling
– atmosferische straling
– aardmagnetisch veld
– Electro smog
OORSPRONG ENERGIE LIJNEN
De leylijnen en andere energie lijnen liggen al duizenden jaren rond onze planeet, ze zijn de “oeroude energieën van de aarde” Het is onduidelijk over hoe de energielijnen zijn ontstaan. Daar zijn verschillende ideeën over:
– Een gedachte is dat de energielijnen van de aarde zijn ontstaan bij de schepping/vorming van de huidige planeet. Wat er precies is gebeurt is niet bekend.
– Een andere verklaring voor het ontstaan van de lijnen is dat deze gecreëerd zijn door bewuste wezens, zoals bijvoorbeeld de mens, maar dan wel in een grijs verleden. Het systeem van de verschillende netwerken is een dynamisch geheel. Door bepaalde beïnvloedingen kunnen er afwijkingen gaan ontstaan in energielijnen. Met bepaalde handelingen kunnen leylijnen versterkt worden maar ook gecreëerd.
De richting waarheen de energie lijnen stromen verschilt per rasternetwerk en eventueel ook per energie lijn. Normaal gesproken lopen de energielijnen recht over het aardoppervlak. Door toedoen van mensen handen en natuurgeweld komen er ook vervormingen voor in de rasternetten. Deze worden ook wel “grids” genoemd.

KOSMISCHE OF AARDSE ENERGIELIJNEN?
Van leylijnen word vaak gedacht dat ze bestaan uit kosmische energieën.
Van de aardstralen word gedacht dat ze bestaan uit aardse energieën. De leylijnen en andere energielijnen (aardstralen), bevatten zowel kosmische energie als aardse energieën. Wanneer ze een magisch vierkant kruisen wordt de energie afgevoerd. Terwijl de energielijnen door het landschap stromen, stralen ze energie uit en nemen ze energie op. Door de uitwisseling van de aardse en kosmische energie krijgen de flora en fauna extra energie. Zo ontstaat er een mengsel van aardse en kosmische energie.

LEYLIJNEN EN ANDERE ENERGIELIJNEN.
oorsprong van “Ley”

In het begin van de twintigste eeuw ontdekte Alfred Watkins in Engeland de leylijnen. in een visioen zag hij deze lijnen lopen over het landschap, ze liepen dwars door allerlei plaatsen; menhirs, dolmens, steenkringen, kerken, kloosters en andere bouwwerken. Bij zijn onderzoek kwam hij de naam Leah tegen dat betekende volgens hem bescherming of luwte. Daarom noemde hij de door hem ontdekte lijnen leylines, leylijnen
Leylijnen en andere energielijnen zijn banen die door het landschap stromen. Ze vervoeren energie over de hele planeet. Al deze energielijnen
liggen op het landschap en niet in de grond. Leylijnen zijn een specifieke soort energie lijnen. Naast deze leylijnen zijn er nog heel wat ander soorten energielijnen, zoals de Hartmannlijnen ontdekt door de arts Ernst Hartmann. Hij vond een globaal netwerk deze loopt van oost naar west en van noord naar zuid.

Currylijnen deze zijn ontdekt door Manfred Curry die lopen als een diagonaalnet om de aardkorst van noordoost naar zuidwest en van noordwest naar zuidoost.

Benkerlijnen iedere vijfde Hartmannlijn is een Benkerlijn.

Ieder soort energielijn vormt om de planeet een eigen netwerk.
Er zijn twee soorten energielijnen. Enerzijds zijn dat rasternetwerken (grids). Dit soort energielijnen vormen samen meestal een rechthoekig hokjespatroon. Dit houdt in dat deze energielijnen normaliter parallel aan elkaar liggen met steeds een gelijke tussenruimte en haaks hierop ook parallellijnen met gelijke tussenruimte. Door allerlei invloeden kunnen afwijkingen ontstaan in dit raster patroon.
Anderzijds zijn er zogenaamde vrije netwerken. Dit zijn netwerken die niet in een hokjes patroon liggen, maar waarvan de energielijnen in iedere richting kunnen stromen. Behalve energielijnen, die doorgaans kaarsrecht door het landschap lopen. Hieronder een schema met de verschillende energielijnen en energievormen.
energielijnen & centra energievormen
rasterlijnen wateraders

Currylijnen(klein diagonaal net) breuken in de bodem Hartmannlijnen(klein orthogonaalnet) holtes in de bodem ,spelonken pyerelijnen magische cirkels (ter afscherming) Benkerlijnen magische cirkels (als poort) 100e baan lijnen magische vierkanten Lijnen van het groot orthogonaal net magische driehoek Lijnen van het groot diagonaal net magische vijfhoeken Lijnen van vrije netwerken: magische zevenhoeken Leylijnen (en leycentra) lucht poorten aarde poorten atmosferische poorten Energie, tijd en ruimte poorten vuurplekken
Het lijkt een lange lijst van energielijnen en energievormen, maar dat valt op zich wel mee.
Bij het opsporen van aardstralen kun je op een hele serie energieën letten. Ook in de praktijk kun je deze energieën tegenkomen. Maar wanneer men op onderzoek uitgaat bij heiligdommen, krachtplaatsen en gaat kijken met welke energieën onze voorouders rekening hebben gehouden. Er zijn slechts enkele energieën van belang.
Onze voorouders hebben altijd gelet op de Leylijnen, bij de megalieten (bv .hunebed) en de benkerlijnen (iedere vijfde Hartmannlijn is een Benkerlijn). Verder gebruikte men vroeger wateraders, spiralen en magische cirkels ter afscherming.

Afmetingen van verschillende energielijnen kunnen variëren van 10 centimeter tot soms wel 10 meter breed. De lijnen liggen op de grond en de energie hoeft niet overal even sterk te zijn. Dit kan ter plaats maar ook in tijd verschillen. De energielijnen reageren qua sterkte, net als de zee met eb en vloed ,op de maan en andere kosmische factoren. De verschillende soorten energielijnen onderscheiden zich van elkaar door de verschillende eigenschappen en kwaliteiten die ze hebben, ze hebben allemaal een eigen karakter.
Zo hebben leylijnen bijvoorbeeld de eigenschap van kracht. Daarom worden leylijnen ook krachtlijnen genoemd. Ook kunnen de energielijnen mannelijk, vrouwelijk of neutraal, positief (prettig) en negatief (onprettig) zijn. Met name door menselijke invloeden kunnen (stukken van) energie lijnen veranderen. Zo zijn de meeste leylijnen en kruispunten ervan positief. Maar er zijn ook plaatsen waar ze negatief zijn geworden bijvoorbeeld door het offeren van mensen, moord en veldslagen.
Op de aarden zijn veel plaatsen waarop energielijnen kruisen(van een zelfde soort). Dit worden energie centra genoemd, waarvan de meeste maar klein zijn . Ook de meeste kruisingen van leylijnen zijn klein en zwak. Maar in iedere streek zijn er ook een aantal sterke kruispunten. Deze leycentra zijn een soort verkeersknooppunten van energie.

Verschillende leylijnen komen bij elkaar op plekken waar een concentratie van energieaanwezig is. Dit wordt een krachtplaats of krachtcentrum genoemd. Deze krachtplekken zijn energetische krachtpunten waar meerdere krachtlijnen bij elkaar komen en worden gezien als heilige plaatsen. Bij positieve leycentra is er een krachtveld vol met energie dat kan zorgen voor inspiratie, genezing en wonderen. Voor informatie overdracht is energie nodig, wat de inspiratie op die plaatsen verklaart, er is immers energie genoeg. Door de extra energie op deze speciale plaatsen komt het ook weleens voor dat er bij leycentra lichtverschijnselen waargenomen worden.
Voorbeelden zijn het hunebed van Loon (Drenthe) en het klooster van Aduard (provincie Groningen).De plaats van het klooster is bovendien bepaald door het zien van licht verschijnselen. In de geschiedenis hebben vele volkeren heiligdommen gebouwd en gecreëerd om te vereren, te offeren of te bidden. Ze kozen een leycentrum, ofwel een krachtplaats om daar hun heiligdom te situeren. De reden waarom ze deze plekken uitkozen werden, is vanwege de velen energie die hier geconcentreerd is.

Ze dachten hier in contact te kunnen treden met de goden en hun op deze plek te vereren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de piramides van Egypte, Stonehenge en Aveburyhenge in Engeland de Dolmens en Menhirs van Weris.
Zo zijn er nog veel meer heilige plaatsen; hierbij kun je denken aan de kerken, kathedralen, burchten en kastelen welke ook vaak op de positieve leylijnen zijn gebouwd.
Zelfs in de Romeinse tijd was het een gebruik om kaarsrechte wegen aan te leggen op leylijnen. De manschappen kregen zo veel kracht om de enorme (voet) tochten vol te kunnen houden.
Ook werden er in de vroege Christelijke tijd doodwegen of lijkwegen aangelegd. Omdat de leylijnen heilige plaatsen met elkaar verbind. Ze worden ook wel heilige lijnen genoemd. In Noord Brabant kennen we de Lambertuslijn hier liggen vijf Lambertus kerken op een leylijn. In Vlaanderen liggen vier Sint- Martinus kerken op de Martinuslijn.
De bouwers van de Dom in Aken wisten heel goed de energie te manipuleren. Niet alleen door de kosmische mathematica naar maat en getal, maar ook door de aanleg van acht kunstmatige waterlopen die elkaar in een octogoon (achthoek ) boven de thermale (warmte) kruisen.
In het Oude China mocht er op plaatsen met verstoorde energie niet gebouwd worden De Geomant (deze moet de leefomgeving naar de behoefte van de menselijke ziel vorm geven) moest eerst vaststellen en zijn goedkeuring geven om er te bouwen. De Chinezen noemde het de “aders van de draak” het Chinese land werd ingedeeld in Feng Chui zoals wij dat nu ook nog kennen.

PIRAMIDES
Piramides zijn erg oud, ze stonden er al geruime tijd voordat er Farao’s in bijgezet werden. Als je in het fenomeen duikt dan kom je tot de ontdekking dat de maatvoering en de noord zuid lijn heel belangrijk zijn. Piramides waren en zijn energie centrales. Ze werken als antennes naar de kosmos. Een antenne die informatie (energie) bundelt en doorgeeft aan een ieder die zich in de buurt bevindt. In de koningskamer, op 1/3 van de hoogte is de energie het sterkst. Je lijf of dat wat je in de piramide zet wordt beïnvloed, het onttrekt zich aan de wetten die buiten de piramide gelden. Door bezoekers die hun afval achterlieten en ook dieren die in en uit liepen. Wat daarbij opviel was dat er geen rottingsproces plaatsvond. Dit fenomeen geeft aan dat er een gigantische krachtbron zit waarop de piramide gebouwd is.
Het is je misschien wel bekend dat de Egyptenaren aan hun riem altijd een Ankh bij hun droegen om energie af te voeren en toe te voegen.

WATER ADERS AARDSTRALEN
Bij het opzoeken van de betekenis wateraders en aardstralen lopen de meningen van de schrijvers erg uit een .
De een spreekt over wateraders als ondergrondse riviertjes die stromen en pakt de aardstralen als scheurtjes in de aard korst die ontstaan zijn door aardbevingen en door de mensen veroorzaakte breuken(denk aan de mijnen) in de aardkorst.
een ander pakt de water en aardstralen in een noemer.
De Wikipedia zegt dat aardstralen een hypothetische straling is afkomstig uit de aarde, die de aarde bedekt en invloed uit oefent op alles wat er leeft.
Volgens een andere waarnemingen zijn wateraders ontstaan door afdalend, stromend water in ondergrondse aders. Deze wateraders kronkelen als een rivier naar het laagste punt in kanalen rivieren zeeën. Deze stroming komt nooit tot stilstand, maar kan mogelijk wel verplaatsen door het wegspoelen van slappe grondsoorten waarin de ader zijn baan heeft gezocht even als de verandering bij een aardbeving of het heien van heipalen voor het realiseren van nieuwe bouwwerken.
Water is een energie drager, door de stroming ontstaan energie velden die een baan door de aarde zoeken. Doordat deze een energie dragers zijn kun je je misschien voorstellen wat dat met de energie doet in oorlogsgebieden en voormalige offer plaatsen .
De ander zegt dat aardstralen energierijke deeltjes zijn, anomalieën(onregelmatigheden) van het aardmagnetische veld, diverse stromingen en gassen en verscheidene elektromagnetische golven. Met speciaal apparatuur is dit meetbaar.
Afhankelijk van de energie en de verstoring in de aardkorst en het magnetisch veld kan bepaald worden of de energie schadelijk is voor mens plant en dier.

TERRESTRISCHE STRALING
De aardbodem bevat radioactieve stoffen uit de thorium – en uraniumreeksen en kaalium-40. hierdoor komt straling uit de bodem die terrestrische straling wordt genoemd. Ook kunnen radioactieve edelgassen zoals radon en thoron uit de bodem ontsnappen. Inademing van de vervalproducten van radon draagt bij aan de stralingsdosis van de mens. De radioactieve stoffen uit de bodem komen ook in ons voedsel terecht. De mens wordt daarom door inname (ingestie) van voedsel en drank inwendig bestraald.

TELLURISCHE STROMING
Tellurische stroming is een elektrische door de aardkorst en Oceanen. De stromen worden veroorzaakt door natuurverschijnselen, zoals variaties in het geomagnetische veld van de aarde of poollicht activiteit ten gevolge van sterke zonnewinden.
Smeltwater kan een reactie geven in het grondwater die zich in beddingen en geulen onder de aardoppervlakte bevindt. Afhankelijk van de hoeveelheid water en de snelheid daarvan kan er meer of minder wrijving ontstaan.
Deze wrijving kan energie opwekken deze is boven de aardbodem voelbaar en meetbaar deze kan lichamelijke klachten veroorzaken

AARD MAGNETISCH VELD
Dit is het veld dat de aarde omringt .Het is vermoedelijk ontstaan door stroming van magnetische mineralen en elementen in de aardkern en beschermt de planeet tegen de ioniserende straling van de zonnewind. De invloedzone van het aardmagnetisch veld in de ruimte, die vele duizenden kilometers ver in de ruimte reikt, word ook wel magnetosfeer genoemd. Het aardmagnetisch veld word verder van de aarde af steeds zwakker.
Het aardmagnetisch veld is de basis voor de werking van het kompas, een belangrijk navigatiemiddel voor de zeevaart.
Magnetische metingen zijn verder ook belangrijk voor de ruimtevaart.(bron wikipedia) Het magnetisch veld kan afwijkingen hebben die veelal worden veroorzaakt door magnetische mineralen of ertslagen. Aardverschuivingen onderaardse waterlopen, breuken in de aardlagen kunnen een veranderd aardmagnetisch veld veroorzaken welke schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

KOSMISCHE STRALING
Dit is straling zoals de naam al zegt van uit de kosmos. Deze gaat dwars door cement en bakstenen heen.
Kosmische straling zijn deeltjes met een ongelooflijke energie die van buiten en binnen ons zonnestelsel komen. Kosmische straling bestaat uit deeltjes energie welke vele malen groter is dan de energie die de mens kunstmatig versnelde deeltjes kan geven.
Experimenten bevestigen het feit dat de straling de aarde bereikt van uit de ruimte. De straling is aan de Polen noord en zuid tien maal sterker als aan de evenaar.
Kosmische stralen kan zich op bepaalde plaatsen bundelen zoals in kwarts houdende grond . Deze straling kan ook reflecteren waardoor in ons milieu energetische spanning ontstaat.
Het Noorderlicht ook wel Poollicht genaamd is een voorbeeld van de speling van deze straling. Deze straling is zichtbaar als mooie kleuren aan de hemel.

ATMOSFERISCHE STRALING
Deze komt vrij bij lucht elektriciteit en omvat ook bepaalde ioniserende straling. Een flinke regenbui zorgt ervoor dat er veel negatieve ionisatie in de lucht ontstaat. De zonnestraling op het midden van de dag laadt positief op. Dit verschijnsel is beter bekend onder de naam ionisatie. Het broeikas effect heeft veel invloed op deze straling en zorgt ook voor de klimaat verandering. Wij als mens hebben hier veel invloed op.

STRALINGSBALANS
De stralingsbalans van de aarde is een optelsom van inkomende zonnestraling en uitgaande aardse straling. Als alles in balans is blijft de temperatuur gelijk zo niet dan zou de aarde steeds warmer of kouder worden. De straling is niet altijd overal gelijk verdeeld over de aarde in gebieden waar het nacht is, is het vaak negatief waar het dag is positief.
De meeste processen die zich aan het aardoppervlak afspelen krijgen hun energie uit warmte wisseling tussen de aarde en de atmosfeer erboven. Veel energie van deze warmte komt voort uit stralingsenergie als absorptie van zonlicht. De geabsorbeerde energie heeft tot nut de atmosfeer te verwarmen, water te verdampen, het aardoppervlak te verwarmen en vele andere processen.

HOE ONTSTAAN ZIEKTE BIJ OVERBELASTING VAN WATER ADERS EN AARDSTRALEN?

Het hele leven bestaat uit trilling, deze zijn onzichtbaar maar soms wel voelbaar en meetbaar. Wateraders en aardstralen zitten diep in de grond en geven een bepaalde resonantie door. Het lichaam vangt deze trilling op het lichaam moet zich op deze trilling afstemmen. Voor gevoelige mensen kost dat heel veel energie.
Rondom ons lichaam heen zit een beschermlaag de aura. Deze beschermt ons voor straling van buiten af . Ons lichaam is constant in gevecht de straling buiten de aura laag te houden.
Zolang als iemand mentaal geestelijk sterk is kan de straling niet door de aura laag heen prikken. Heeft de persoon om wat voor reden ook een zwak gestel dan gaat de straling door de aura laag heen op het zwakste punt bij de persoon en krijgt op die plek lichamelijk of geestelijke problemen.
(zwakte kan ontstaan door een emotionele of mentale gebeurtenis. b.v. een sterfgeval ongeluk ontslag enz.)
Bij wateraders kunnen de klachten die hieruit voort komen zijn:
Blaas problemen, bedplassen, laat zindelijk zijn zelfs blaaskanker is mogelijk.
Koude voeten, huidproblemen, nierbekken ontsteking, gewrichtspijnen en reuma.

Een kruising van wateraders en aardstralen kan leiden tot:
Hoofdpijn (migraine) slapenloosheid rugklachten, vermoeidheid
allergieën, astma, problemen met de hormonen, uitblijven van een zwangerschap.
Een kruising van aardstralen kan leiden tot:
eczeem darmproblemen misgeboortes.
ster mensen die hun bed op een zogenaamde ster hebben staan(daar waar diversen stralen elkaar kruisen )kunnen vaak op ernstige slopende ziektes rekenen.

WAAROM JE SLAAPKAMER STRALINGSVRIJ MAKEN?
Het is voor een ieder belangrijk de slaapkamer stralingsvrij te maken. Ik zie het als een batterij overdag ben je een plus dan verbruik je veel energie en s ’nachts in de min en moet de batterij opgeladen worden. Is je lichaam constant in gevecht s ‘nachts om de straling buiten je aura laag te houden dan ben je moe en verzwakt je weerstand.
Het lichaam, organen kunnen zich niet herstellen en raken verzwakt of uitgeput. De meeste mensen maken de fout dat ze zichzelf in een groot magnetisch veld neerleggen. Naast het bed staan meestal twee nachtkastjes met nachtlampjes, een wekker radio veelal met rood display (de kleur rood pikt heerlijk in op de aura laag) deze zoekt constant contact met de zendmast evenals de mobile telefoon.
Vaak aan het voeteinde nog de tv en de ontvanger . Elektriciteit zoekt elkaar op en kruist zo over het hele bed wat een gigantische belasting is voor je gestel. Dan spreken we nog niet over elektrische dekens en verstelbare lattenbodems of een waterbed waarbij je op water ligt en op elektriciteit.
Kun je je voorstellen wat er gebeurt als daar ook nog eens een stralingsfactor bij komt van water of aardstalen? Vaak word dit alles enorm onderschat.
Een stopcontact zonder dat er iets insteekt straalt 30 cm uit. Houd ook kinderen met het hoofd bij stopcontacten vandaan.
Als ik een huis bezoek kan ik vaak al bij het bed zien waar de klachten van de persoon zich bevinden zonder daar maar over gesproken te hebben. Waar ook rekening mee gehouden dient te worden is waar de computer staat en waar de aansluiting het huis binnen komt. Staat deze namelijk onder de slaapkamer dan kun je daar boven ook last van hebben.
We kunnen zelf veel doen voor een gezonde leefomgeving. Hier kom ik later op terug.

ELECTROSMOG
Electrosmog is een samenvoeging van verschillende elektrische en magnetische velden, golven frequenties en modulaties. Het bestaat uit de volgende onderdelen: elektrische wisselvelden, magnetische wisselvelden elektromagnetische golven, elektrische gelijk velden en magnetische gelijk velden.
Electrosmog is niet te zien te ruiken of te voelen. De elektrische wisselvelden worden veroorzaakt door elektrische wisselspanning op een Electra kabel, ongeacht of er wel of geen stroom gebruikt wordt. De magnetische wisselvelden worden veroorzaakt door het gebruik van elektrische wisselspanning.
De elektromagnetische golven worden veroorzaakt door draadloos dataverkeer (o.a. wifi, mobile telefoons bluetooth ) en de magnetron.
De magnetische gelijk velden of magnetisme hebben ook geen frequentie.
Door mensen veroorzaakte straling
technische straling
hoogspanningsleidingen, zendmasten, radar installatie velden van spoorlijnen
televisie zendmast zenders voor radioverbinding met satellieten en natuurlijk de elektrische leidingen naar de huizen welke meestal onder de grond de huizen binnenkomen.
dit is een groot netwerk aangesloten op een centrale kast.

Wat doet elektrosmog?
De invloed van kunstmatig opgewekte elektrische – en/of magnetische velden op het menselijk lichaam is nog niet volledig bekend. Toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat mensen gevoelig reageren op de belasting van deze velden.

De Schumann frequentie
Het leven bestaat uit trilling.
De mensenrijk het dierenrijk en het plantenrijk is gewend op de natuurlijke trilling van de aarde mee te resoneren. De natuurlijke trilling is 7.83 Hz en staat bekend als de Schumann frequentie. Wanneer de trilling gaat afwijken van de natuurlijke resonantie dan kan het gebeuren dat het lichaam negatief beïnvloed wordt (dit ligt aan je weerstand)
Professor W.O. Schumann werkzaam aan de technische Universiteit van München voorspelde in 1952 dat er elektromagnetische golven in de atmosfeer zijn die gevormd worden in de holle laag tussen het oppervlakte van de aarde en de ionensfeer. Dit kwam tot stand doordat Schumann zijn studenten onderwees over de fysica van elektriciteit. Tijdens een les over condensatoren vroeg hij hen om de frequentie te berekenen tussen de binnenste en de buitenste bal, de aarde en de ionen sfeer laag.
Ze kwamen op een getal van 10 Hz. Dit werd bevestigd in 1954 toen metingen van Schumann en Konig resonanties aantoonden en uitkwamen bij een van de belangrijkste frequentie, namelijk 7,83 Hz Dit is na veel onderzoek de precieze Schumann frequentie.
Schumann resonantie
Er is in de loop der jaren velen onderzoeken geweest naar de Schumann resonantie een aantal eigenschappen en kenmerken van deze frequentie zijn inmiddels vastgelegd. Deze frequentie blijkt een zeer belangrijke natuurlijke elektromagnetische golflengte te zijn waar wij als we gezond zijn op mee resoneren samen met het aardmagnetisch veld.
Een verstoring of afwezigheid van deze frequentie geeft bijna altijd ziekte. Op dit moment is het moeilijk de juiste resonantie te ontdekken omdat onze atmosfeer zwaar overspoeld word door technische straling en verschillende frequenties Dit geeft aan dat onze draadloze technologie het natuurlijk signaal verdringt wat ons mentale en fysieke lichaam nodig heeft om op een gezonde manier te kunnen functioneren
Het is een logisch gevolg dat hierdoor lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan.

Wil Otto Schumann

ELECTROSMOG De grootste vervuiler buiten de co2 is de Electro smog waar we dagelijks aan bloot gesteld worden.
Ik zal hieruit de grootste vervuilers behandelen.
Toen ik geboren ben in 1958 hadden wij thuis lampen (gloeilampen normale), een koelkast, een radio en verder niets van elektrisch apparatuur.
later kregen wij een halfwas machine en een centrifuge .
Als ik nu om me heen kijk is bijna alles elektrisch. Laat de stroom maar eens uitvallen en zie wat er dan gebeurt in onze beleving en samenleving kunnen we niet meer zonder.
Ons lichaam heeft moeten wennen aan alle soorten nieuwe soorten straling de laatste 20 jaar is alles heel veel verandert denk eens aan de computer de mobile telefoons de tv’s ontvangers hallogeen magnetron enz. kijk maar eens rond en trek de kasten open zie wat daar allemaal instaat.
In dit hoofdstuk behandel ik de apparaten welke het meest schadelijk zijn wat betreft de straling.
Dec telefoon of babyfoon draadloos
De houder hiervan zend 24 uur per dag uit
Mobiele telefoon
Je telefoon geeft de hoogste straling en niet enkel als je belt ook je internet op de telefoon geeft straling beter is het te sms en dan heb je het toestel niet aan je hoofd zodat je hersenfuncties er niet onder lijden. Doe deze ook niet achter de bh steken i.v.m. mogelijk borstkanker en ook niet in je broekzak(mannen) i.v.m. verminderde vruchtbaarheid.
Met je oortjes in ben je nog steeds met de straling van het apparaat verbonden.
Wifi modem
(In Frankrijk zijn wifi en mobieltjes op school verboden om gezondheidsredenen.)
Door gepulste signalen van deze apparatuur sluipt er langzaam vermoeidheid in en krijgen mensen een “wattig” gevoel in hun hoofd. Daarna kan er een scala van diversen andere klachten op treden het is beter een vaste kabel te hebben.
De tv ontvangers
Dit zijn extreem sterke zenders wat ook de nodige straling afgeeft.
Laptop en i Pad
Probeer als je deze niet nodig hebt je internet uit te zetten. Zet deze nooit op je schoot i.v.m. verminderde vruchtbaarheid.
In België is de I pad onder de 7 jaar verboden
Slimme meter
Deze domme slimme meter verbruikt zelfs energie.
Deze stelt privacy gegevens makkelijk bloot en geeft ongewild een ongezonde H F straling af in U woning (hoog frequentie)
De elektrische wekkerradio
Behoort tot een van de grootste vervuilers. Deze staat veelal vlak bij het hoofd en kan op die afstand een magnetisch veld hebben dat die van de nabijheid van een hoogspanningsleiding ver kan overtreffen. (gemeten waarde van 1000 tot 5200.nT)
magnetron
Deze werkt met hoog frequente golven om het eten gaar te krijgen.(tot 200.000 nT)( nano Tesla)
Erger is de feitelijke straling die via lekkage uit de magnetron komt er is geen een magnetron lekvrij ook een nieuwe niet. Als de magnetron aanstaat verlaat dan liever de keuken. Het gevaar schuilt ook in het feit dat de meeste magnetrons op ooghoogte staan waardoor ook het borstgebied extra belast wordt dit kan kanker veroorzaken.
een tip:
Let op verborgen gebruikers koppel ze los van het stopcontact als je ze niet direct gebruikt.

HOE IS ELECTRO SMOG TE VOORKOMEN?
90 % in de woning word veroorzaakt door huisinstallaties en door zenders en ontvangers die in onze woning staan daarom kunnen we zelf veel aan doen Als eerste door het niet aan te schaffen (wat eigenlijk haast niet mogelijk meer is in dit tijdperk) en werken met speciaal afgeschermde kabels en afgeschermde apparaten. Geen draadloos internet verbinding maar een kabel. Een telefoon met draad i.p.v. draadloos.

ENKELE VOORBEELDEN VAN straling en gezondheid.
Een 17 jarige meisje Leidt onder epileptische aanvallen. Gemiddeld kreeg zij drie keer per jaar een aanval, tot ze plotseling vaker kwamen. Drie keer per maand. Haar broer had een mobieltje gekocht en telkens als hij telefoneerde en naast haar zat kreeg zij een aanval.
Haar moeder vertelde het heeft lang geduurd voor ze de samenhang begrepen en konden geloven. Sinds haar zoon thuis niet meer mobiel belt heeft zij geen aanvallen meer gehad.
Een advocaat uit Keulenbericht: ik kon het zelf niet geloven, maar na vrij lange gesprekken met mijn mobieltje werd ik vergeetachtig. Ik wist niet meer wat ik vijf minuten geleden had gedaan. Ik was ongeconcentreerd, kon niet meer op mijn computer schrijven zonder steeds fouten te maken en de vreemdste verdraaiingen te maken, zelfs bij mijn eigen naam. Regelmatig kreeg ik steken in mijn hoofd, Het was gewoon beangstigend .Ik ga nu heel bewust met mijn telefoon om.

In Keulen leefde een jong echtpaar, beide leraar, tegenover de post. Op het dak van de post werd op 20 meter afstand van de slaapkamer vier GSM-900 en GSM-1800 zenders gemonteerd. Sinds die tijd is het mis met het stel: allergieën, onrust, pijnscheuten hartritmestoringen, duizeligheid, problemen met het immuunsysteem, chaotische slaap bij hem erger dan bij haar. Medisch onderzoek en de bijbehorende tabletten hielpen niet.
Nadat er nog 4 zenders bijgeplaatst werden sliepen ze helemaal niet meer. De onrust werd ondraaglijk. Pas toen begon er een lampje te branden Zou het aan de zenders kunnen liggen? Na metingen bleek de gemeten waarde veel te hoog.
Na de verhuizing knapte het echtpaar ziende ogen op.

Ook op dieren heeft dit invloed
In het Oostenrijkse plaatsje Erlet had een boer een melkvee bedrijf boven op de berg. Een ideale plaats om een GSM zender te plaatsen. De maatschappij zette deze na overleg op het dak van een schuur. Ongeveer 4 weken na het plaatsen begonnen de problemen in de stallen de kalveren en de stieren werden steeds onrustiger en vraten van week tot week steeds minder. De boer maakte zich zorgen en werd bang. Er waren acht zware geboortes vier kalveren werden dood geboren, vijf moesten direct geslacht worden.
Zoveel ziektes in zo’n korte tijd had hij nog nooit meegemaakt. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de dieren het voer door dierenartsen en de Universiteit, maar er was niks te vinden. De laatste strohalm was het misschien de zender. Telecom schakelde op dringend verzoek van de boer de zender uit. Slechts een dag later was de boer verbaasd. De koeien vraten weer en hoe . Dat bleef zo het was net of er bij de koeien een knop was omgegaan. Alles herstelde zich weer.
Deze boer is uitgebreid op de televisie geweest en werd ook door collega boeren benaderd met de zelfde verhalen.

Een jager vertelde dat er in de nabijheid van de zendmast in het bos er geen wild meer te bekennen was.
Het is ook bekend dat sommige vogelsoorten de stad steeds meer mijden de mussen en spreeuwen komen in de stad nog nauwelijks voor.
Dr. Alonso Balmori, een spaanse bioloog en ornitholoog(vogelkunde een specialisatie van de Universitaire studie zoölogie) geeft aan dat bepaalde vogelsoorten die gebieden verlaten die sterk door zenders van de mobiele telefoon worden bestraald. Na uitschakeling of drastische vermindering van de veld sterktes komen de vogels weer terug. Soortgelijke berichten komen ook uit Engeland en Duitsland
Mobieltjes en vliegverkeer
Het is bekend dat een mobieltje in een vliegtuig uit moet staan. Maar de meeste mensen weten niet welke gevaren er kunnen optreden als U dat niet doet. Hier onder staan wat praktijk voorbeelden.
-Tijdens Lufthansa vlucht LH 1436 van Hamburg naar Keulen bewoog onverwachts de stuurknuppel van het vliegtuig naar voren omdat een passagier zijn mobieltje ingeschakeld had
-Op 18 februari 1998 werd een SAS vliegtuig direct na de start in Oslo gedwongen om een noodlanding te maken ; het navigatiesysteem was uitgevallen omdat een passengier zijn mobieltje had ingeschakeld.
– Een Braziliaans passagiersvliegtuig van de maatschappij TAM stortte enkele seconden na de start van 30 meter hoogte op een woonwijk, ook weer omdat door het inschakelen van een mobieltje de boordcomputer gestoord werd.
– De airbuskapitein Lothar Muller vertelde van een situatie waarbij op een hoogte van 11.000 meter tijdens de vlucht ineens alle luchtventielen in het vliegtuig open gingen die noodzakelijkzijn om de luchtdruk te regelen. Eén levensgevaarlijke situatie, omdat het vliegtuig in de ‘doodzone’ vloog. Op deze hoogte stikken de mensen als de luchtdruk in de cabine niet goed geregeld word , De piloot kon nog tijdig de kritische zone verlaten door snel naar de 5000 meter te dalen .Alles bleek veroorzaakt te zijn door het inschakelen van een mobieltje.
Tips ter vermijding c.q. vermindering van straling van het mobieltje.
Het mobieltje is zonder twijfel de sterkste elektromagnetische stralingsbron in onze nabijheid. Daarbij gaat het om meerder miljoenen microwatt per vierkante meter direct aan het hoofd
Meer dan naast een magnetron. Door het mobieltje te gebruiken loopt U risico, zonder enige twijfel, maar helaas is nog niemand in staat om dat risico in te schatten. Probeer daarom Uw persoonlijke dosis zo gering mogelijk te houden.
1. indien mogelijk bel met een vast toestel als je toch met een mobiel moet bellen doe dat zo kort mogelijk. Ieder minuut bellen laat indrukken na in je hersenen, welke dagen later nog meetbaar zijn.
2. Telefooneer niet in gesloten ruimtes, want dan moet het mobieltje extra zwaar zenden om door te komen. Als er toch getelefoneerd moet worden ga dan bij een open raam staan indien mogelijk. Bel slechts in uiterste nood in parkeergarages, kelders, metrostations enz.
3. Bel nooit met je mobieltje in treinen, bussen, trams, of liften want de zendcapaciteit word op maximaal gezet de straling wordt binnen de ruimte heen en weer gereflecteerd.
4. Bel ook niet in de auto ,tenzij er een handsfree installatie met buitenantenne in de auto is. Zodra een externe antenne is aangesloten, schakelt het mobieltje de eigen antenne uit.
5. probeer altijd buiten te telefoneren vrij van bebouwing.

misschien kun je een voorstelling maken in de aankomsthal van de luchthaven
iedereen gaat bellen alle toestellen zenden wat voor lading er dan op je afkomt.

6. Telefoonneer niet met headset die met een dun kabeltje en een oorknopje werkt. Daarmee word de straling namelijk direct in het oor geleid, nog dieper de hersenen in.
7. Als u een mobieltje koopt let dan op de SAR waarde . Een lagere SAR waarde betekend beduidend minder straling SAR –waardes van 0,2 W/kg zijn verkrijgbaar de SAR waarde staat op de verpakking vermeld
8. Schakel het mobieltje zoveel mogelijk helemaal uit, dan veroorzaakt deze geen elektrostress meer.
9. Leg het mobieltje in stand-by modus nooit direct naast het bed , vanwege straling veroorzaakt door het regelmatig contact zoeken met het basis station (modem)
10. Houd het toestel pas aan het oor als er verbinding is bij de opbouw van de verbinding is de veldsterkte het hoogst.
11. Verstuur liever een SMS dan bellen. Een SMS is kort en het mobieltje komt niet direct aan het oor. Jongens en mannen moeten wel opletten met het mobieltje niet direct in de schoot te houden de kwaliteit van het sperma word hierdoor negatief beïnvloed.
12. Als u een pacemaker draagt is een mobieltje gevaarlijk voor u. Draag het nooit in de buurt van de borstkas, regelmatig zendt het mobieltje een maximaal signaal aan het basisstation wat een verstoring kan geven.
13. Heeft U amalgaan vullingen, een brug een beugel of andere metalen in de mond metalen sieraden piercing wees dan voorzichtig ,Metalen aan en op het lichaam zijn als antennes voor de Electro smog
van de GSM is inmiddels bekend dat dit tot grote ernstige gezondheidsschade kan leiden, waarbij cellen aangetast worden, kanker tot de mogelijkheden behoort doordat DNA word aangetast en chromosomen beschadigd raken.
en dan moet er nog overgegaan worden van 4G netwerk naar 5G netwerk
van de 4G is veel bekend maar word niet erkent dat het schadelijk is voor de gezondheid.

FREIBURGER APPELL
Een groep artsen uit Freiburg heeft op 20 oktober 2002 een appel het licht doen zien wat later bekend werd onder de naam Freibrger Appell. In eerste instantie ondertekend door 100 medici, is het inmiddels ondertekend door ruim 40.000 personen, waaronder 1.500 artsen de inhoud ziet er als volgt uit:
Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze mede mensen wenden wij ons als aangesloten artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijke in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.
Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:
*leer-, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen(bv. Hyperactiviteit)
*bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
*hartritmestoornissen, hartinfarcten, en beroertes bij steeds jongere mensen
*hersen degeneratieve aandoeningen (bv Alzheimer) en epilepsie
*kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds vaker optreden van verschillende klachten, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:
*hoofdpijn en migraine
*chronische vermoeidheid
*innerlijke onrust
*slapeloosheid en vermoeidheid overdag
*oorsuizingen
*gevoeligheid voor infecties
*zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn
om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijker samenhang in de tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bv. in de vorm van
*installatie van een GSM mast antenne in de directe omgeving van de patiënt
*intensief gebruik van een GSM toestel
*aanschaf van een Dect-telefoon (draadloos) in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar wij:
*te vaak opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelasten gebieden of wooneenheden constateren
*te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden-tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na vermindering of verdwijning van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten.
*te vaak bevestigen ook Bouw biologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatsen van onze bevindingen.

niemand kan zich onttrekken aan de gepulste micro golven.
Ze belasten het immuun afweersysteem. In gevaar zijn zwangere vrouwen, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon en werk omgeving speciaal in kinder – en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verminderd een fundamenteel herstel van ziekte.
Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht , onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat Duitse rechtbanken een gevaar van mobiele telefoons als “zuiver hypothetisch” beschouwen. (oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het gerechtshof Mannheim)(2002)
Wij zien het aantal stijgende chronische zieken als gevolg van een onverantwoordelijke politiek, die inplaats van de bevolking te beschermen zowel op kort als langer termijn de uitwerking van mobiele telefonie straling als maatstaf . Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen. Aldus de Freiburger Appel.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN
Deze worden al vanaf 1969 als potentiele bronnen van beïnvloeding van de gezondheid aangemerkt. De gezondheidsraad wees deze conclusie in 1992 nog van de hand. ook in 2001 zijn alle onderzoeken door de gezondheidsraad terzijde geschoven wegens het ontbreken van een relevant biologisch werkingsmechanisme en het relatief kleine verhoogde risico.
Voor hoogspanning kabels gelden in Nederland wel strenge regels, omdat uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een verband is tussen de straling van hoogspanningsleidingen en kinderleukemie .
Daarom mogen er geen huizen of scholen dichtbij een hoogspanningslijn gebouwd worden. Ook in 2001 zijn alle onderzoeken door de gezondheidsraad terzijde geschoven wegens het ontbreken van een relevant biologisch werkingsmeganisme en het relatief kleine verhoogde risico.
Het RIVM (rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne) en de meeste GGD nemen deze gegevens wel serieus en adviseren om geen nieuwe hoogspanningsleidingen aan te leggen over woonbebouwing. Voorts geven zij in overweging om bij het realiseren van nieuwe woonbebouwing onder of nabij deze leidingen een afstand van tenminste 50-80 meter aan te houden. Zij spreken over het toepassen van het “voorzorgprincipe.”
Onderzoek dat begon rond transformatoren en hoogspanningsleidingen werd al snel gevolgd door ook andere mogelijke schadelijke bronnen.
Savitz en Sastre hebben beide een relatie gevonden tussen de blootstelling aan laagfrequente EM velden en de variabiliteit van hartritme frequenties.
Het totale spectrum van hartfrequenties is een maatstaaf voor de gezondheid van het hart en heeft een diagnostische lange termijn waarde. Neemt de hartfrequentie af, dan neemt de kans op een acuut hartinfarct toe. Lage hartfrequenties hangen samen met het sympathische zenuwstelsel, hoge frequenties met het parasympatische zenuwstelsel.

In het algemeen kan men stellen dat het sympathische zenuwstelsel zorg draagt voor versterking en activiteiten die samenhangen met de gerichtheid op de buitenwereld zoals ademhaling , bloeddruk, en thermoregulatie.
Het parasympatische zenuwstelsel draagt zorg voor de instandhouding van het organisme via de stofwisseling. Ademhaling en stofwisseling zijn het duidelijkst gescheiden terwijl het hart door meerder systemen gereguleerd wordt.de variabiliteit van vooral de lage hartritmes neemt af door blootstelling aan LF (laag frequentie ) EM (elektro magnetisch) velden waardoor er een verhoogde kans kan zijn op een acuut hartinfarct.
Graham( natuurkundige ) e.a. ontdekten dat er veranderingen in het hartritme en slaapduur van de mens optreden wanneer deze gedurende de slaap blootgesteld worden aan LF en EMF velden van 28 uT en 60 Hertz en later met 16 Hertz omdat dat veel sterke veranderingen geeft.
Als proef heeft Graham gezonde jongen mensen s ”nachts blootgesteld aan een lage hartfrequentie. Hieruit bleek dat het hartritme lager was dan het normaal gemiddeld hartritme. Uit een ander onderzoek van Graham bleek dat oudere mannen sympatisch reageerden met bloeddruk verhoging en een verzwakking van de lage frequenties van de hartritmes. Oudere vrouwen reageerden met slaapverstoringen, verkorting van de REM slaap en van de totale slaapduur.
De volgende lijst met mogelijke oorzaken door elektromagnetische velden veroorzaakte ziekten is voor een belangrijk deel gebaseerd op de studie van Manfred Fritsch , initiatief nemer van de arbeitskreis zur Forderung des giftfreien und gesunden wohnens en oprichter van het instituut fur bauwbiologische anwendungen te Fellerback Duitsland.

*algemeen onbehaaglijkheidsgevoel * miskramen
* allergieën * misvorming bij foetus
* depressiviteit * nervositeit
* eczeem * prikkelbaarheid
*hoofdpijnen * reuma
*kanker * slaapstoornissen
*leukemie * stoornis van hart en bloedsomloop
* maag en darmklachten * vermoeidheid.

Inmiddels is er ook al veel literatuur verschenen waarin er een onderzoek is gedaan naar kanker bij kinderen in relatie tot de hoogspanningsleidingen hieruit is naar voren gekomen dat het hoofdzakelijk de leukemie is die zeer veel voorkomt.

STRALING EEN “SLUIPMOORDENAAR”
Regelmatig word ik gevraagd huizen te bezoeken waar energetisch problemen zijn. Zo ook in 2005. Ik werd er vriendelijk ontvangen door een jonge dame 32 jaar oud moeder van 2 kindjes. Tijdens het gesprek met haar werd mij meteen duidelijk waarom ze mij had laten komen. In huis voelde het niet goed. Als ik ergens binnenkom waar veel straling zit krijg ik hoofdpijn en merk ik dat aan mijn energie.
Haar man lag doodziek in bed met kanker in een verder gevorderd stadium. ik heb het huis door gelopen en de plekken aangewezen waar water aders en aardstralen lopen en ben deze gaan afdekken met een beschermlaag.( deze gave heb ik van huis uit meegekregen)
Wat ik altijd doe is ook tevens kijken naar de Electro smog. Ik heb haar diversen adviezen gegeven daaromtrent zoals het werken met steenkool of zwarte toermalijn elektro verplaatsen geen elektriciteit draden onder het bed wifi gebeuren s” nachts uitzetten telefoon en wekkerradio van de slaapkamer. Ik probeer altijd met de mensen de slaapkamer stralings vrij te maken zodat het lichaam zich s” nachts kan herstellen van de geopatische belasting en elektro smog.
Altijd vraag ik aan de mensen om een week later even te bellen en mij laten weten hoe het gaat. Inmiddels waren er al wat problemen opgelost zoals het bedplassen van de zoon. Het dochtertje sliep inmiddels beter en zijzelf en haar man ook.

Een vriendin op het dorp vroeg mij of ik eens naar haar werk wou komen (voormalige Postbank) om te kijken wat er aan de hand was. Er was een zeer hoog ziekte verzuim en zij voelde zich regelmatig ook niet goed. Ik heb nog nooit zoveel stralings belasting gezien als daar. Een kleine ruimte 2 verdiepingen tjokvol apparatuur. computers alarmen telefoons camera’s enz. Ik ben de ruimtes gaan controleren en de belasting waargenomen.
Ik vroeg haar wie er op een bepaalde stoel zat want daar was het heel erg. Ze zei de nieuwe directeur. Maar deze is helaas ziek. Ze vertelde me dat haar oude directeur al een half jaar ziek is en kanker heeft en dat er inmiddels een nieuw is welke ook thuis zit met kanker. Ik vroeg haar naar de leeftijd van hem ze vertelde me dat hij 38 jaar is en voor hij kwam kern gezond was.
Na aanleiding van mijn bevindingen zat er de angst goed in en hadden ze contact gezocht met het GGD. Deze veegde alles van tafel. Het kon niets met de straling te maken hebben en het hoge zieke verzuim was allemaal toeval. Ook dat de vorige directeur( waar ik in huis ben geweest wat pas later aan mij verteld is) dat hij kanker had op jonge leeftijd was allemaal toeval. Ik heb geprobeerd ze te overtuigen maar zonder resultaat. Het was voor hun niet meetbaar en ze geloofde daar niet in. De vriendin is 3 maanden later ontslagen wegens overcompleet.

In Roermond ben ik op verschillende plaatsen geweest in een straat zelfs in drie huizen. Als er aders in de grond zitten lopen deze vaak door een hele wijk. Soms zie je in een straat de zelfde klachten terug komen ook hier was dit het geval. Er liepen hoogspanningskabels vlak bij de woningen en ik heb daar water aders geconstateerd. De mensen hadden in de huizen allemaal hartklachten toeval? In mijn beleving niet. Na het ontstoren van de woningen is het met deze mensen aanzienlijk beter gegaan.
Bij Het Emmaterrein in Hoensbroek daar ben ik op heel veel problemen uitgekomen bij diversen cliënten. Veel hoofdpijn klachten en kinderen met eczeem en luchtweg problemen. Voorheen is daar de steenkolenmijn geweest. De mijngangen hebben ze vol water laten lopen kilometers lang door Zuid-Limburg heen. Inmiddels zijn er mijngangen ingestort en hebben mensen scheuren in de woning
Deze kunstmatige wateraders zorgen ook voor heel veel problemen op het gebied van gezondheid. In Limburg komt straling van de water aders veel meer voor als bv.in Brabant. Vaak zijn het echt specifieke plaatsen waar wateraders te vinden zijn.

In Valkenswaard ben ik in een woning geweest waar wateraders en aardstralen zich kruisen. Deze mevrouw voelde zich al enige tijd niet goed en had mij benaderd.
Na het onderzoeken van de woning kwam ik al snel tot de ontdekking dat het bed heel erg belast was met wateraders. In combinatie met de Electrosmog lag deze dame op een tijdbom. Bij het onderzoeken van de woning vroeg ik aan de vrouw wie er op de rechter bed helft sliep. Daar was de meeste straling op het onderbuik gebied. Na navraag of zij problemen had met de onderbuik werd dat bevestigd.
Ik heb haar geadviseerd contact op te nemen met de huisarts wegens aanhoudende klachten. De huisarts heeft haar doorverwezen naar de uroloog. Twee weken later kreeg ik te horen dat ze blaaskanker had. In haar proces heb ik haar begeleid. Na het ontstoren van haar huis is het stukken beter met haar gegaan.
Ik heb diversen patiënten die absoluut niet tegen de Electro straling kunnen.
Dit geeft heel wat problemen in het dagelijks leven. Een cliënt van mij uit Hoge Mierde zat regelmatig met een schroevendraaier in het stopcontact omdat ze dacht zo te ont stralen. Toen ze in het ziekenhuis opgenomen werd kreeg ik van de verpleging telefoon of ik alstublieft langs wou komen mevrouw werd met de minuut zieker en raakte door de straling helemaal van de wijs . Er was paniek op de afdeling haar hartslag kregen ze niet onder controle en mevrouw begon te beven. Ik heb haar behandeld het ging weer een stuk beter ze hebben haar na 2 dagen i.p.v. een week naar huis laten gaan.
Een andere cliënt van mij 35 jaar vader van twee kinderen vier en zes jaar getrouwd(nog wel) is een van mijn ergste gevallen wat elektro smog betreft. Deze persoon ken ik inmiddels al 10 jaar en heeft alles gedaan om zich gezond te voelen. Van veel mensen krijgt hij te horen het zit tussen de oren. Hij heeft zijn huis compleet verbouwd zodat er bijna geen straling meer is.
Je mag niet met de mobile telefoon naar binnen. (per ongeluk is dat door mij toch gebeurt ik zag hem met de minuut zieker worden) Hij kan het huis niet uit wat voor het gezin niet prettig is nooit met de kinderen naar de speeltuin ,voetbal zwemmen op visite. Mevrouw staat met de kinderen overal alleen voor. Ook is bij hem Lyme geconstateerd. Hij heeft alle amalgaan uit zijn tanden laten verwijderen alles laten behandelen voor ontstekingen bij een speciale tandarts ver in Duitsland.
Heeft inmiddels het hele alternatieve circuit gehad Hij heeft een huis verdokterd dit alles is zeer frustrerend omdat er geen vooruitgang is. Hij pakt elke strohalm aan. Elk boek hierover heeft hij gelezen in de hoop een oplossing te vinden. Zijn vrouw kan hier niet meer tegen. De spanning in het gezin loopt hoog op.
Ook zijn ouders hebben er veel moeite mee. Hij kan maar op een plek in het huis verblijven. Hij kan niet in de slaapkamer slapen wat ook weer ten koste van zijn relatie gaat. Vitamine en supplementen houden hem nog enigszins op de been. De laatste jaren heb ik hem flink zien afglijden. Zijn vrouw en kinderen houden hem nog op de been anders was hij er allang uitgestapt zoals hij zelf aangeeft. Momenteel is hij bezig met het programma Retrain your Brain Dynamic neural retraining system. Deze werkt op het limbisch systeem. Limbic system neuro rehabilitation program naar deze cd luistert hij dagelijks om de hersenen een andere input te geven.
Zie de website www.dnrsystem.com.
Momenteel is het zo erg dat hij zelfs niet meer tegen geuren kan. Zijn vrouw en kinderen staan voortdurend onder spanning. De enigste oplossing momenteel is een hutje op de hei ver uit de buurt van alles.
Ik voer regelmatig gesprekken met hem en behandel hem zodat hij er weer even tegen kan. Zijn aura laag vertoont veel gaten waar ik regelmatig op werk. Voor hem hoop ik dat 5 G niet doorgaat hij kan absoluut niet tegen lage frequenties en word gek van dat geluid. (hij hoort dat namelijk)
De meeste huizen in Nederland zijn zo gebouwd dat de elektriciteit leidingen vaak in een ring gelegd worden waardoor je een groot magnetisch veld krijgt. Bij onze buurlanden zijn de leidingen van boven naar beneden gelegd wat aanzienlijk veel scheelt in de straling. Ook met de bekabeling is veel te doen er zijn speciale kabels van Biologa, Yschield of Danell.
Er zijn tal van bedrijven die allerlei spullen aanbieden van goedkoop tot duur. Mijn ervaring is dat deze niet of nauwelijks werken. De meest vreemde dingen in huis kom je tegen. Buisjes jodium op de muren geplakt, dure matten, spoelen, vuilniszakken onder het matras, koperen platen onder het bed van alles in de meterkast zoals antennes benzoliet speciale stopcontacten een keer kwam ik zelfs een fietsdynamo tegen met twee antennes op de nok van het dak. Het kan zo vreemd niet zijn.

WAT KUN JE ZELF TEGEN DE STRALING DOEN?
– zwarte toermalijn of de echte steenkool.
– Probeer gewoon alle elektriciteit wat je niet nodig hebt uit te schakelen en het liefst de stekkers uit het stopcontact.
– Probeer je slaapkamer stralings vrij te maken en als het mogelijk is ga niet op wateraders of aardstralen liggen.
– mobile telefoons iPad laptops computers zo min mogelijk gebruiken.
– let op een goed voedingspatroon
– ga douchen voor het slapengaan
– voldoende ventilatie op de slaapkamer.
– trek het modem s ávonds uit

WELKE MOGELIJKHEDEN EN HULPMIDDELEN KUN JE GEBRUIKEN ALS THERAPEUT BIJ STRALING?
– Werken met het Ankh
– Chakra’s in balans brengen
– celzouten tekort aanvullen
– Een energetica inzetten
– Ontgiften neuron hepat digest
– vitamine tekorten aanvullen
– Bachbloesem inzetten
– Edelstenen
– magnetiseren enz.

Regelmatig krijg ik aanvragen van cliënten (meestal van België of Duitsland) of ik naar de plattegrond wil kijken voor ze gaan bouwen. Zo kan er rekening gehouden kan worden met de ligging van de slaapkamers.

VAN G4 NAAR G5 NETWERK
Alles moet steeds sneller en vlugger de technologie is de laatste jaren enorm geëvalueerd het is haast niet meer bij te houden. Er word van een ieder verwacht dat ze met de tijd mee gaan. Zelfs bij de bejaarden is de i pat al een normaal gegeven. Daar is voor hun al contact mee met de zorginstellingen en ook met de buiten wereld.
Alles via apparaten en geen menselijk contact meer. Waar moet dit naar toe en wat gebeurd met de gezondheid dit is een vraag die we ons allemaal afvragen. Niemand kent de verre gevolgen. We gaan allemaal mee met de flow of we willen of niet we kunnen helaas bijna niet meer zonder.
Hoe onthand ben je als het internet eruit ligt even als de telefoon die het een dag even niet meer doet. Telefoons zijn tegenwoordig complete computers waar je alles mee kunt doen. Nog even en we hebben helemaal geen privacy meer alles wat we op internet opzoeken word opgeslagen. Facebook, LinkedIn, AH, Airmail,bol.com enz.
deze maatschappijen weten alles van ons en maken daar gretig gebruik van. Er gaan geruchten dat er met de komst van G5 er zelfs in de huizen gekeken kan worden. Er moet weer nieuw apparatuur aangeschaft worden wat nog meer straling op gaat leveren. De zendmasten worden vervangen door nog krachtigere bronnen.
Op dit moment staan de voorstanders en tegenstanders recht tegenover elkaar. De tegenstanders geven de mogelijke gevaren van het 5 G netwerk aan en de voorstanders proberen alles van de baan te vegen. Ook hier draait het weer om macht en geld.
EU 5G Appel- Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G. Meer dan 180 wetenschappers waaronder Professor Hugo Schoonveld (verbonden aan de Universiteit in Wageningen ) en artsen uit 36 landen.
Volgens hun zal dat leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling.
De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie1815 van de raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen. (letterlijke tekst) Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiele gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie . 5G zal de blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische velden (RF EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, Wi-Fi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu.
Een van de initiatief nemers hiervoor is DR.L.Hardell professor Oncologie aan de Orebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: De telecomindusterie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reëel, onbedoeld schadelijke consequenties heeft.
Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren her, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandig heden. hij is dan ook zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”.
Hardell:”de vijfde generatie (5G) van radio frequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan zonder dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten. De media verheerlijken vooral alle mogelijk heden die deze technologie belooft te zullen bieden, zoals een zelfrijdende auto en overal internet.
De consequenties voor de gezondheid van de mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen over deze technologische ontwikkeling.
Gezondheidseffecten door radiofrequente straling zijn in de media een non issue, althans in Zweden, maar ook in de meeste andere landen.”
5G netwerk
De uitbreiding van het 5G netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, zo redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van de straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G. 3G, 4G en WI-FI straling.

Invloed van industrie op studies
Aangetoond is dat studies over de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G – straling
“om de veiligheid van de bevolking te garanderen” Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G netwerk uit stellen” tot de potentiele risico’s
voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk van de industrie.”

KRANTEN ARTIKELEN
Trouw
De krant trouw heeft hier ook een artikel aan gewijd .
Volgens de deskundige Eric van Rongen van de Internationale commissie bescherming tegen niet – ioniserende straling (ICNIRP). Zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken, voor gevaar is geen overtuigend bewijs. De antennes voor die nieuwe internetverbinding hebben een kleinere reikwijdte en geven minder straling af. Ze staan wel dichter bij de mens dan de hoge masten van nu. Maar ze zullen zwakker zijn een antenne in een bushokje zou volgens hem geen gevaar opleveren voor wie daar staat.
De vraag is waarom de staatssecretaris nu pas na denkt over een wettelijke straling in het straatbeeld? Veel andere landen hebben die wet in tegenstelling tot Nederland wel, en dat lijkt misschien raar. Volgens de woordvoerder hebben we in Nederland het zo geheten antenne convenant, een afspraak tussen alle gemeenten, telecomproviders en verschillende ministeries. Daarin staat een maximum van de straling aangegeven waar de providers met hun zendmasten niet overheen mogen gaan. Gemeenten houden providers daar aan door ze anders de bouwvergunning te ontzeggen. De vraag is of ze deze grens die in het convenant staat ook willen vastleggen in de wet. Is dat 5G netwerk nu zo belangrijk om daar extra antennes voor neer te zetten ? Volgens de staatsecretaris kan Nederland hier in de toekomst niet omheen. Het gaat niet zozeer om een sneller internet, maar om een betere stroomlijning van gebruikers die er tegelijk opzitten.
Algemeen dagblad
5G kan werken op een hogere frequentie . Dat betekent meer capaciteit, maar het bereik van een antenne is minder . Daardoor zullen er overal veel meer kleine zenders nodig zijn, die overal in het straatbeeld zullen verschijnen. Zogenaamde ”small cells” denk daarbij aan antennes in lantaarnpalen, bushokjes en reclame zuilen.
Volgens de woordvoerder doet dat ook iets met de straling . “wij willen zoveel mogelijk zekerheid voor de burgers dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid in de leefomgeving, ook als er spraken is van meer antennes in de directe omgeving. Ondanks alle waarschuwingen is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken van plan in 2020 een landelijk 5G netwerk uit te rollen. Volgens haar is 5G belangrijk voor de toekomst van onder andere meer zelfrijdende auto’s, drones en razendsnelle internet verbindingen op mobieltjes.
Over de grens zijn de normen veel strenger. Het blijkt dat Nederland tot een kleine groep landen in Europa behoort waar nog geen landelijk vastgestelde limieten gelden. De meeste landen houden zich aan de Europese richtlijnen.

De meningen over het stralingsgevaar blijft uiteen lopen.
Nederland telt op dit moment ruim 45.000 antennes voor mobiele telefonie (GSM, UMTS en 4G) Dat aantal stijgt de komende jaren enorm als het nieuwe 5G netwerk word uitgerold.
Is het niet zo dat alles om Geld en macht draait?

TOT SLOT
Op de radio(14 -09_2018) hoorde ik het bericht dat de toename van kanker in 2017 enorm is gestegen. Een ieder zal daar zijn eigen mening over hebben Ik kan alleen voor mijzelf spreken op dit moment. Ze noemen het dan een welvaart ziekte maar is dat zo?
Natuurlijk valt de aanschaf van allerlei apparatuur ook onder welvaart. Er is meer straling voor de Flora en de fauna. Wat wij consumeren is ook heel veel belast met straling. Worden wij daar ziek van? Dit is voor dit moment nog de vraag de toekomst zal het uitwijzen. Wat ik constateer bij mijn cliënten geeft mij een goed beeld wat straling allemaal teweeg kan brengen.
Stel je voor dat je de hele dag met je hoofd in de magnetron rondloopt dat is wat 5 G netwerk voor straling teweeg brengt. Ja de technologie wil vooruit maar moet dat ten koste van de mensheid?
Niemand kent de gevaren op langer termijn. De groepen voor en tegen staan lijnrecht tegenover elkaar. Natuurlijk de industrie wil geld verdienen en spreekt alleen maar positief en ziet enkel de voordelen. Maakt de mensen lekker met tal van nieuwe mogelijk heden. De tegenhangers bijvoorbeeld de artsen hebben daar een hele andere mening over. Het zal nog enige jaren gaan duren voordat de balans opgemaakt kan worden. Nederland wil altijd met alles voorop lopen ook hiermee. Ook staatssecretaris Mona Keijzer ziet alles positief maar waar is zij als over 10 jaar blijkt dat het een negatieve uitwerking heeft op de gezondheid?
Hoeveel stralingsbelasting kan de mens en of de aarde nog aan? Allemaal vragen om eens over na te denken.

NAWOORD
Het maken van de scriptie heeft voor mij veel toegevoegde waarde. Ik heb me nog meer kunnen verdiepen in deze materie wat zeer zeker in de toekomst van pas zal komen. Het is voor mij een hele opgave geweest om deze scriptie te maken. Ik ben erg stralingsgevoelig en ben regelmatig moeten stoppen van wegen de hoge straling van de WIFI wat voor mijn energie niet echt goed is. De E.E.N opleiding heeft mij veel geleerd en weet nu ook welke middelen en technieken vanuit de opleiding ik kan toepassen.

Ik wil graag een dankwoord uitspreken met name aan:
– Marriet die deze opleiding mogelijk heeft gemaakt.
– Wiel die zijn kennis met ons heeft willen delen.
– Mijn kinderen die voor mij een steun en toeverlaat zijn geweest.
– Mijn dochter Kikkie die alles in de computer voor mij geordend heeft .
– Mijn overleden ouders voor hun kennis en overdracht omtrent straling.

Het gene wat ik allemaal aan informatie tot me toe heb genomen kan ik meteen in mijn praktijk toepassen. Dit alles is voor mij zeer waardevol geweest.

Litratuurlijst
1 Oorsprong Energielijnen internet www.leylijnen.com
2 kosmische of aardse energielijnen www.leylijnen.com
3 leylijnen www.samenwerkennederland.com
4 piramides Wikipedia geschiedenis en werking eigen opgedane informatie
5 Aardstralen Wikipedia en eigen informatie
6 Terrestrische straling www.rivm.nl www.autoriteitnvs.nl
7 Tellurische stroom Wikipedia en www.spiritualia.be
8 Aardmagnetisch veld Wikipedia
9 Kosmische straling www.nemokennislink.nl
10 Atmosferische straling Wikipedia
11 Stralingsbalans Wikipedia
12 Electrosmog bauwbiologie Maas
Electrostress en gezondheid ISBN nummer 90-7410-09-4
13 Schumannfrequentie www.antonteuben.nl
14 Schumannresonantie www.antonteuben.nl
15 Ziekte bij overbelasting instituut een en mijn eigen informatie
16 Electro smog Eco Wise Bauwbiologie Maas
Electrostress en gezondheid ISBN nummer 90-7410-09-4
17 Hoogspanningsleidingen RIVM internet
(icnirp) Eric van Rongen internationale commissie voor bescherming tegen niet ioniserende straling.
18 TROUW krant 28 maart 2018 Dirk Waterval
19 ALGEMEEN DAGBLAD krant
20 Ministerie van economische zaken.

Aanvullende informatie:
www.jrseco.com stralings effecten van WIFI en Electro hypersensiviteit door straling van zendmasten
Professor Hugo Schooneveld Appel voor 5G
Attest gestuurd aan VN of WHO
Documentaire Ubiquit
Retrain Your Brain
www.dnrsystem.com
www.gezondheidsraad.nl
Biolnative rapport 2012 wetenschappelijk onderzoek naar biologische gevolgen van Electrosmog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *